hits Mobbing (Mitt hemmelige liv)


anmeldelse


4.
Forbud mot diskriminering

Direkte og indirekte diskriminering p grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, sprk, religion eller livssyn er forbudt.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som forml eller virkning at personer eller foretak p grunnlag som nevnt i frste ledd blir behandlet drligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som frer til at personer p grunn av forhold som nevnt i frste ledd blir stilt srlig ufordelaktig sammenliknet med andre. Med indirekte diskriminering i arbeidslivet menes enhver tilsynelatende nytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en arbeidssker eller arbeidstaker stilles drligere enn andre arbeidsskere eller arbeidstakere p grunn av forhold som nevnt i frste ledd.

Forskjellsbehandling som er ndvendig for oppn et saklig forml, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her.

Det er forbudt medvirke til brudd p diskrimineringsforbudet i paragrafen her.

Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

5.Forbud mot trakassering

Trakassering p grunnlag som nevnt i 4 frste ledd er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til forml virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.

Det er forbudt medvirke til brudd p bestemmelsen i frste ledd.

Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsomrde forebygge og ske hindre at det skjer trakassering i strid med frste ledd.jeg kommer til anmelde han for diskriminering uansett.
"jesus" , er det mulig? | oppdatert|

Sender meg mye dritt i hele dag -.-


Malin Kristiane

Widgets